Yêu cầu gia hạn
# Mã định danh Serial Sở hữu Nhà cung cấp